Aivoitusten takana

Santtu seipäjärvi

Valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi 2018
(liikuntabiologia, pääaineena biomekaniikka).

Työskentelen projektitutkijana Jyväskylän yliopiston psykologian tiedekunnan Healthbeat-projektissa. Projektissa tutkitaan psyykkisen stressin mitattavuutta sykkeeseen/sykevälivaihteluun pohjaavalla teknologialla sekä sitä, kuinka kuntotaso vaikuttaa stressireaktioiden suuruuteen (ts. suojaako hyvä kunto stressiltä).

Olen aloittanut jatko-opinnot kohti väitöskirjaa psykologian tiedekunnassa syksyllä 2019. Väitöskirjassani selvitän liikunnan akuutteja vaikutuksia aivojen toimintaan sekä mielialaan.

MIKSI?

Pyrin tällä sivustolla tarjoamaan tutkimuksiin perustuvia ajatuksia liikuntaan sekä aivoihin liittyvissä aiheissa käytännön sovelluksia unohtamatta. Liikuntatieteiden opintojen aikana oma mielenkiintoni kohdistui etenkin hermoston toimintaan ja väsymykseen liikunnan yhteydessä. Oman sysäyksen kohti nykyhetkeä antoi myös toimiminen työhyvinvointialan yrittäjänä, jonka aikana itselläni vahvistui tarve saada selvittää, miten liikunta vaikuttaa aivoissamme ja kuinka tätä tietoa voitaisiin soveltaa ”oikeaan elämään” työpaikoilla, urheiluseuroissa sekä yksilön hyvinvoinnissa.

Pyrkimyksenäni on jokaisessa tekstissä nostaa esille jokin konkreettinen ohje tai arkielämään vaikuttava fakta. Tämän sanoessani joudun siis useimmiten tekemään yksinkertaistuksia, mutta pyrin kuitenkin tekemään selkeän rajanvedon omien johtopäätösteni/mielipiteideni ja tutkitun tiedon välille.

Toivon, että saat aivoituksistani itsellesi jotain uutta ajateltavaa.